Nokta Homes

Bağ Evi Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

08 Şubat 2024
Bağ Evi Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tarlaya ev yapmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorulardan biri, bu yapılaşmanın imar durumu. Tarlanın imar durumu olması, tarlaya ev yapmak için gerekli koşulların başında gelir.

Peki, tarlaya ev yapılır mı? Bu sorunun cevabı, belirli koşullar dahilinde evet.

Tarlaya ev yapmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bir diğer önemli nokta da izin belgesi alınmadan bu işleme girişilmemesi gerektiğidir. Eğer gerekli koşullar sağlanmamış ve izin belgesi alınmamışsa, tarlaya ev yapılmaz.

Bağ evi yapabilmek için gerekli koşulların oluşmaması durumunda, bu yapılaşmanın yasal olmadığı unutulmamalıdır. Tarlanızın imar durumunu incelemek ve gerekli izin belgelerini almak, hayalinizdeki bağ evine sahip olmanız için çok önemlidir.

 

Tarlaya Ev Yapma Şartları 

Tarlaya ev yapma şartları 2024 kualları oldukça net hale gelmiştir. Eğer bir arsa üzerine ev inşa etmek istiyorsanız, evin inşaat alanı toplam arsanın yüzde 5'ini geçmemelidir. Bu demek oluyor ki, 2 bin metrekarelik bir arazi üzerine ev yapacak olsanız bile, yapacağınız evin büyüklüğü arsanın yüzde 5'ini aşmamalıdır. Ev inşaatı yüzde 5'i geçmese bile, yapılacak evin alanı 250 metrekareyi aşmamalıdır. Bu kural, tarla sahiplerinin yapılaşmaya daha dikkat etmelerini ve tarım arazilerinin korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede tarım arazileri korunacak ve plansız yapılaşma önlenmiş olacaktır. Ayrıca, evin inşa edileceği arazinin imar durumu ve belediyenin onayı da alınmalıdır. Bu şartlar çerçevesinde, tarlaya ev yapma süreci planlı ve kontrollü bir şekilde yürütülmelidir.  Bu şekilde, tarım arazileri korunacak ve yapılaşma düzenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu koşullara uygun olarak inşa edilen evler, çevreye ve tarım alanlarına saygılı bir yaklaşımı yansıtacaktır. 

 

Bağ Evi Yapma Şartları

Bağ evi yapma şartları, birçok önemli aşamayı içermektedir. Öncelikle bağ evi projelerin valilik onayı almanız gerekmektedir. Bunun için ilgili mimari mühendise başvurarak, yöresel dokuya uygun mimari özellikleri taşıyan bir proje hazırlamanız önemlidir. Ayrıca sağlık kurallarına uygun olması ve belirli saat kurallarına uygun olması da gerekmektedir. Projeniz hazır olduğunda, ilgili muhtarlığa bildirmeniz gerekmektedir. Muhtarlık, projenizi inceler ve onay almanız durumunda, bağ evi yapımına başlayabilirsiniz. Bu süreçte doğru ve eksiksiz başvuru yapmanız, onay almanız için oldukça önemlidir. Ayrıca bağ evi yapımında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da çevreye ve doğaya zarar vermemek, yöresel mimari özelliklere uygun olmaktır. Bu nedenle, yapılan bağ evi projelerinin yöresel dokuya ve çevreye saygılı bir şekilde yapılması, mimari açıdan da önemlidir. Bu şartlara dikkat ederek, doğru adımlar atarak bağ evi yapımı için gerekli olan onayları alabilirsiniz.

 

Tarlaya Ev Yapma İzni Nereden Alınır?

Tarlaya ev yapma izni nereden alınır sorusuyla karşı karşıyaysanız, öncelikle söz konusu tarlanın bulunduğu belediyeye başvurmanız gerekir. Belediyeler, arazinin imar durumu ve ev yapma izni konusunda yetkilidir. İmar izni almak için ise, belediyenin belirlediği şartlara uygun bir şekilde başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca, tarlanın imar izni olup olmadığını ve maliyeti hakkında bilgileri de belediyeden mutlaka almanız gerekmektedir. Arsanın belediye tarafından sorgulanması da önemlidir, çünkü arsada herhangi bir kamulaştırma veya taşınmaz mal satışı gibi durumlar söz konusu olabilir. İmar izni almadan ev yapmaya kalkışmak, ciddi hukuki sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle, tarlaya ev yapma izni almak istiyorsanız, öncelikle belediyenin ilgili birimleriyle iletişime geçerek gerekli bilgileri almanız ve başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 

Tarlaya İmar Yüzde Kaç?

Tarlanın imar durumu yüzdesi ne kadar? Bu sorunun cevabı oldukça karmaşık olabilir. Çünkü tarlanın imarlı veya imarsız durumu, sahip olduğu mülkiyet özellikleri ve arazi kullanımı gibi faktörler bu yüzdeyi belirler. Tarlanın inşa edilebilme durumu, tarım dışı bir alan olarak kullanılabilmesi veya özel arazi olarak kabul edilmesi gibi senaryolar imar planları çerçevesinde üretilebilir. Ayrıca, tarımsal amaçlı bir yapı inşa etmek istendiğinde belirli şartlarla izin alınabilir. Bu şartlardan biri, tarımsal yapı içeren bağ evi için inşaat alanı katsayısının %5’ten fazla olmamasıdır. Bu nedenle, tarlanın imar durumu ve gelecekteki kullanım planları göz önüne alındığında, yüzde kaçlık bir imar durumu söz konusu olacağı belirlenebilir.  Buna ek olarak, tarlanın imar durumunu belirlemek için öncelikle ilgili yerel yönetim kuralları ve düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Tarla İmar Durumu Sorgulama

Bir tarlanın imar durumu hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin ilgili belediyeden talep etmesi gereken bir hizmettir. Tarlanın mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise bu bilgi il özel idaresinden alınmalıdır. Belediye, tarlanın imar durumu hakkında gerekli incelemeleri yaparak, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yardımcı olmaktadır. Tarla İmar Durumu Sorgulama işlemi için genellikle belediyenin ilgili birimine gidilerek ya da online olarak yapılabilmektedir. Bu işlem için tarlanın bulunduğu il, ilçe ve gidilecek adres bilgileri gereklidir. Tarlanın hangi belediye sınırları içerisinde olduğu ve imar durumu hakkında detaylı bilgi alabilmek için bu hizmetten faydalanılabilir. 

 

Hangi Tarlalar Bölünemez?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 25 Şubat 2014 tarihli kararı gereğince, tarım arazilerinde belirli bir büyüklükten daha küçük parseller oluşturulamayacağı belirlenmiştir. Bu karara göre, bölünemez büyüklük mutlak tarım arazileri için 2 hektar, dikili tarım arazileri için yarım hektar ve örtülü tarım arazileri için ise 0,3 hektar olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme, tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Tarım arazilerinin bölünmesi, verimliliğin azalmasına ve toprak erozyonunun artmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple, belirli bir büyüklükten daha küçük parseller oluşturulamaması kuralı getirilmiştir. Bu düzenleme ile tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir bir tarım politikasının benimsenmesi hedeflenmektedir. Kararın yayınlanmasının ardından, tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi ve tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemli bir adım atılmıştır. Tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması amacıyla bu düzenleme yapılmıştır.