Nokta Homes

Parsel Ne Demek? Ada Parsel Kavramının Anlamı

24 Ocak 2024
Parsel Ne Demek? Ada Parsel Kavramının Anlamı

Emlak terimleri arasında sıklıkla duyulan ada parsel kavramı, birçok kişi için merak konusu olabilir.

Özellikle arsa alım satımı veya arazi sahibi olma süreçlerinde karşılaşılan bu terimlerin anlamı ve özellikleri, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ada parsel ne demek, sorusu özellikle gayrimenkul piyasasında faaliyet gösteren kişilerin akıllarına gelmekte ve doğru anlamlandırılması gerekmektedir.

Ada ve parsel, emlak terimleri içerisinde oldukça yaygın olarak kullanılan iki kavramdır. Bu kavramların anlamları ve özellikleri, gayrimenkul sahibi olmak isteyenlerin ve mülk alım satımı ile uğraşanların bilmesi gereken önemli detayları içermektedir. Bu makalemizde, ada ve parsel kavramlarının anlamları ile özellikleri üzerinde durarak, bu terimlerin ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 

 

Ada Ne Demektir?

Öncelikle ada kavramının tam olarak anlaşılması için ada incelemesi yapalım. Ada, belirli bir imar planı çerçevesinde meydana gelen parsellerin üzerinde yer alır. Parseller genellikle sokak, meydan, cadde, akarsu, demir yolu gibi altyapı unsurları ile çevrilidir. Ada, arazi bölünmesi ve tapu kaydı gibi işlemler için önemlidir. Tapu ve kadastro işlemleri sırasında adanın ve parselin özellikleri belirlenerek kayıt altına alınır. Bu sayede her bir parselin sahibi tespit edilebilir ve mülkiyet hakları korunabilir. Ada ve parsel kavramları, şehir planlaması ve arazi kullanımı açısından önemlidir. Bu nedenle ada kavramının doğru bir şekilde anlaşılması ve üzerinde gerekli planlamaların yapılması oldukça önemlidir. 

Ada Parsel Nedir

Parsel Ne Demektir?

Parsel, imar yasaları gereği belirlenmiş olan ve belirli bir sınırlandırılmış arazi parçasına verilen isimdir. Bu önemli kavram, diğer pek çok yasa ve düzenleme içerisinde de yer alır. Parsel sahibi, yani kişi veya kuruluş, bu parsel üzerinde belirli haklara sahip olur. Parsel sahibi olabilen kişiler özel kişiler, kamu, özel kuruluşlar ve vakıflar olabilir. Her parsel belirli bir amaç için ayrılmış olup, kullanımı yasa göre belirlenmiştir. Bir parselin ne amaçla kullanılacağı, o bölgenin imar planına göre belirlenir. Bu nedenle, parsel sahibinin bu kurallara uyması gerekmektedir. Parseller genellikle harita üzerinde belirli şekilde numaralandırılmıştır ve her parselin belirli bir yer belirtimi bulunmaktadır. Bu sayede, herhangi bir arazi parçasının sahibi ve kullanımı kolayca belirlenebilmektedir. Bu şekilde, parsel kavramı, arazi üzerindeki hak ve kullanımı belirleyen önemli bir terimdir. Parsel, iki farklı biçimde değerlendirilmektedir:  

Kadastro Parseli: İmar adaları içinde bulunan arazi parçasına verilen isim kadastro parseli. İmar planları ve yasalara uygun olarak düzenlenen versiyonuna ise imarlı hali denir. 

İmar Parseli: Araziye verilen isim, mülkün kayıtlı olduğu parseli belirtir. Kadastro işlemi yapılır ve bu ada, hemen Kadastro Ada sınırları içinde olmalıdır. 

 

1 Parsel Kaç Dönüm?

"1 Parsel Kaç Dönüm?" sorusu, birçok kişinin merak ettiği ve arazinin büyüklüğünü öğrenmek istediği bir konudur. Bu soru genellikle arazi alım-satımı yapmak isteyenler veya arazilerini ölçmek isteyenler tarafından edilen bir sorudur. Ancak, bu sorunun cevabı aslında pek net değildir. Çünkü parsel kavramı dönüm veya metrekarelik bir araziyi ifade etmez. Genellikle 3 m2 arazi bir parsel olurken, 10 m2 arazide parseli ifade eder. Yani 1 parselin ölçü bazında bir karşılığı yoktur. Bu nedenle, "1 Parsel Kaç Dönüm?" sorusuna kesin bir cevap vermek pek mümkün değildir. Ancak, arazi ölçümleri genellikle dönüm veya metrekare cinsinden yapılır ve bu ölçülerle arazinin büyüklüğü belirlenir. Özellikle arazi alım-satımı yaparken, bu ölçülerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve tapuda düzgün bir şekilde kaydedilmesi önemlidir. Bu nedenle, parselin ölçü birimleri ve büyüklüğü konusunda detaylı bir şekilde bilgi almak ve doğru ölçümler yapmak önemlidir.

Pafta Nedir

Pafta Nedir?

Pafta, bir arsa veya arazilerin haritasının, belirli bir ölçekte tek bir harita içerisinde hazırlanan dosya veya planı meydana getiren bir sistemdir. Bu sistemde, alanın enlem ve boylam farkları alınıp, paftalara ayrılarak sistemli bir şekilde bölünerek hazırlanma şekli vardır. Bu sayede her bir parçalardan oluşan paftalara verilen ölçekle, haritası hazırlanacak alanın haritası mümkün olduğunca ayrıntılı ve doğru bir şekilde çıkartılır. Pafta nedir sorusunun cevabı olarak, pafta, bir arazinin ya da arsaların haritasının hazırlanması için kullanılan, detaylı ve ölçekli bir sistemdir. Bu sistemde, her bir parçalardan oluşan paftalara verilen ölçekle, haritası hazırlanacak alanın haritası mümkün olduğunca ayrıntılı ve doğru bir şekilde çıkartılır. Bu sayede, detaylı haritaların oluşturulmasına olanak sağlayarak, planlama ve analiz süreçlerinde büyük kolaylık sağlar. Bu nedenle paftalar, arazi kullanım planlaması çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir.

 

Ada Pafta Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ada pafta sorgulama işlemi, arsa veya parsellerin tapu kayıtlarının incelenmesi ve bilgi edinilmesi için gereklidir. Bu işlemi E-Devlet uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesi tkgm.gov.tr üzerinden 24 saat boyunca ada pafta sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Sadece internet bağlantısı olan bir cihazla bu hizmete erişebilirsiniz. E-Devlet şifresi ile giriş yaparak arsa ya da parselin ada pafta numarasını girerek kolayca sorgulama yapabilirsiniz. Bu sayede tapu kaydı, yüzölçümü, konum bilgisi ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ada pafta sorgulama işlemi, mülk sahipleri, arsa alıcıları veya emlakçılar için oldukça faydalıdır ve bu hizmeti internet üzerinden kolayca kullanabilirler.