Nokta Homes

Tapuda Şerh Nedir? Şerhin Türleri Nelerdir?

20 Mart 2024
Tapuda Şerh Nedir? Şerhin Türleri Nelerdir?

Emlak sektöründe sıkça duyulan bu terim, bazı tapu işlemlerinde karşımıza çıkabilir. Arapça kökenli bir kelime olan şerh, hukuki süreçlere girebilir ve tapu kayıtlarında belirli bir işlemi gerçekleştiren kişileri veya koşulları göstermektedir.

Şerh kelimesi, "açmak" ve "ayırmak" gibi anlamlar taşır ve tapu kaydında bu belirli işlemi yapan kişiyi veya kurumu belirtir. Tapuda şerh, bir mülkün satışı, ipotek konulması veya miras paylaşımı gibi durumlarda kullanılabilir ve bu işlemlerin kayıtlara geçirilmesinde önemli bir rol oynar. Emlak sahipleri ve alıcıları için önemli bir kavram olan tapuda şerh, mülk sahipliği ile ilgili hukuki süreçleri netleştirmek adına önemli bir araçtır. 

 

Tapuya Şerh Koymak Nedir?

Tapuya şerh koymak, bir tapu sahibinin haklarının belirli bir şekilde kısıtlanması için uygulanmakta olan bir işlemdir. Bu işlem farklı sebeplerden dolayı tapu sahibinin mülkiyet haklarına yapılan bir uyarı niteliği taşır. Tapuya şerh koyma işlemi genellikle alıcılar, bankalar veya diğer taraf olan kişiler tarafından talep edilir ve tapu kütüğüne şerh olarak bölüme işlenir.

Şerhler  tapu sahibinin üzerindeki kısıtlamaları belirtmek için kullanılır ve bu nedenle özellikle alıcılar bu şekilde bir işlem yapılmasını talep edebilir. Bu şerhler sayesinde, tapu sahibi veya diğer ilgili kişilerin belirli durumlara dikkat edilmesi ve belirli hakların kısıtlanması sağlanabilir.
Tapuya şerh koyma işlemi, genellikle tapu sahibinin haklarına zarar veren durumların önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle, tapu sahibinin bu tür şerhleri dikkatle incelemesi ve gerektiğinde gerekli önlemleri alması önemlidir. Bu sayede mülkiyet hakları korunabilir ve olası sorunların önüne geçilebilir.

 • Satış vaadi

 • Aile konutu

 • Vefa

 • Önalım hakkı

 

Şerh Konulmuş Gayrimenkul Satılabilir mi?

Şerh konulmuş gayrimenkul satılabilir mi? Bu soru, gayrimenkul sahipleri tarafından sıkça merak edilen ve önem arz eden bir konudur. Gayrimenkullerin üzerine şerh konulması durumu, genellikle bir borç ya da ipotekten dolayı gerçekleşmektedir. Bu durumda, gayrimenkul sahibi olan kişiye ait malın üzerine şerh konulması, o malın borçlu olduğu kişiye ait olduğunu ve belirli bir borcun ödenmesi ya da devredilmesinden sonra tapu satışının yapılacağını belirtir.

Ancak kritik olan nokta, şerhin konulduğu gayrimenkulün satılabilir olup olmadığıdır. Bu durum genellikle borcun ödenmesi ya da iptal edilmesi sonrasında gerçekleşebilir. Aksi takdirde, gayrimenkul sahibi olan kişinin malını satması mümkün olmayabilir. Özellikle aile ya da şehri değiştirmek isteyen kişiler için, şerh konulmuş gayrimenkulün satılamaz açıklaması oldukça önemli bir konudur.

Bu nedenle, gayrimenkul sahipleri şerh konulmasına dikkat etmeli ve tapu işlemlerini titizlikle yapmalıdır. Aksi halde, satış işlemleri uzayabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

 

Kimler Tapuya Şerh Koyabilir?

Gayrimenkul satışlarında eski sahibin vefa hakkını korumak amacıyla geliştirilen bir uygulama olan "kimler tapuya şerh koyabilir?" sorusu, son dönemde sıkça gündeme gelmektedir. Bu uygulama, taşınmazı satın alan kişinin öncelikli alım hakkı sahibi olmasını sağlayarak, eski sahibin haklarını korumayı amaçlar.

Tapu ve kadastro müdürlüğü tarafından yapılan bu işlem sayesinde, tapu sahipleri sonraki satışta öncelikli alım hakkı elde ederler. Eski sahibin geri alım hakkını taşıyan bu şerh, gayrimenkul satışlarında taraflar arasında adil bir denge sağlar.

"Kimler tapuya şerh koyabilir?" sorusu, gayrimenkul sahiplerinin haklarını korumaya yönelik bir düzenlemedir. Bu uygulama sayesinde, taşınmazını satan kişi, sonraki satışta öncelik alım hakkına sahip olur ve satış işleminin adil bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. Bu nedenle, tapu sahiplerinin bu uygulamayı bilmesi ve gerektiğinde kullanması önemlidir. 

 

Tapu Şerhi Türleri

 • İhtiyati haciz

 • Aile konutu şerhi

 • Davalıdır şerhi

 • Satışa şerh

 • İhtiyati tedbir

 • Oturma hakkı

 • Haciz şehri

 • İpotek şerhi

 • Vefa hakkı

 • Geçit hakkı

 • Şufa hakkı

 • İştira hakkı

 • Ayırma şerhi

 • İntifa hakkı

 • Birleştirme şerhi

 

Şufa (Önalım) Hakkı

Şufa (Önalım) Hakkı, tapuda yer alan paylı mülkiyet durumunda en sık karşılaşılan konulardan biridir. Tapularda lufa şerhi ile belirtilen bu hakkın amacı, bir paydaşın payını satmaya karar vermesi durumunda diğer paydaşların öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olmalarını sağlamaktır. Bu durum, payın olası satışı konusu olduğunda öncelik sahibinin diğer paydaşlara haber vererek satış işlemini gerçekleştirecek bir ortam sağlar. Şufa hakkı, paydaşların paylarını korumaya yönelik bir düzenlemedir ve paydaşların haklarını gözeten bir mekanizmayı beraberinde getirir.
Şufa hakkının kullanılması durumunda, satın alımı konusu olan payın noter aracılığıyla diğer paydaşlara teklif edilmesi ve onaylarının alınması gerekmektedir. Bu süreçte noter, paydaşların haklarını koruyarak işlemi şeffaflık içinde gerçekleştirir. Şufa hakkı, paylı mülkiyete sahip olanların yaşayabileceği olası satış durumlarında payların adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak paydaşların haklarını gösterir.

 

Vefa (Geri Alım) Hakkı

Vefa (Geri Alım) Hakkı, gayrimenkul alım satım işlemlerinde önemli bir rol oynayan eski bir uygulamadır. Bu uygulama, gayrimenkulün sahibi olan kişilerin, satış işleminden önce alım önceliği hakkına sahip olmalarını sağlar. Gayrimenkulün gerçek sahibi olan tapu sahipleri, bu hakkı sayesinde, taşıyan kişi gayrimenkulu satma kararı aldığında önce alım hakkına sahip olur.

Vefa (Geri Alım) Hakkı, gayrimenkul sahiplerinin, gayrimenkulün sonraki satışında öncelik hakkı tanıdığı için oldukça önemli bir koruma sağlar. Bu sayede tapu sahipleri, gayrimenkullerinin satışını gerçekleştirdikleri kişilerin belirli bir süre içerisinde gayrimenkulu geri almaya karar vermeleri durumunda, önce alım hakkına sahip olabilirler. Bu uygulama, gayrimenkul sahiplerine, sahip oldukları mülkü kontrol altında tutma ve istenmeyen durumların önüne geçme imkanı sunmaktadır. 

 

Satış Vaadi

Satış vaadi, bir mülkün tapuda yer alan sahibine yapılan bir sözleşme ile ileri tarihte satılacağını beyan etmektedir. Bu sözleşme genellikle noter aracılığıyla düzenlenir ve tapu kaydına şerh edilir. Satış vaadi, satışın gerçekleşmesi için önemli bir adımdır ve taraflar arasında belirli yükümlülükler içerebilir. Özellikle taşınmaz mal alım satımında sıkça karşılaşılan bir durum olan satış vaadi, tarafların haklarını korumak ve satışın şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla önem taşır. Bu nedenle satış vaadi sözleşmeleri detaylı bir şekilde incelenmeli ve gerekli koşulların sağlanması sağlanmalıdır.

 

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu şerhi, eşler arasında eşit hak iddia etmesini sağlayan bir şerh türüdür. Bu şerh, olası bir satış durumunda her iki tarafın da izninin olması zorunludur. Eşler tapudaki paylarını belirlemek ve mülk üzerinde haklarını korumak için aile konutu şerhini tercih edebilirler. Bu şerh, evlilik birliğini koruyan önemli bir araçtır ve mülkiyetle ilgili anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

 

Tapuya Şerh Koymak için İstenen Belgeler

Tapuya şerh koymak için istenen belgeler, tapu devri, satış gibi işlemler sonucunda uygulanan şerhlerin belirlenmesi için gereklidir. Bu belgeler, birlikte tapu ve kadastro müdürlüğüne başvurulurken sunulmalıdır. Başvuru için gerekli evraklar, şerh türüne göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, doğru belgelerin temin edilmesi, tapuya şerh koymak isteyen kişiler için önemli bir adımdır. Ana olarak şunlar listelenebilir:

 • Şufa şerhlerinde tüzel kişiler için yetki belgesinin değerini gösteren yazı, belediyeden alınmıştır.

 • Vesikalık 

 • Noter onaylı sözleşme, Vefa ve Şufa şerhleri için kullanılır.

 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) adı verilen poliçe için yapı sahipleri tarafından ödenen bir primdir.

 • Evlenme belgesi ve konut durumunu kanıtlayan belge için belediyeden alınan belge.

 • Çok taraflı işlemlerde, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı sahiplerine ait belgeler gerekmektedir.

 • Başvuran kişiye ait resmi kayıtlı nüfus belgesi örneği

 • Şerh talebini içeren yazılı başvuru

 

Tapu Şerh Sorgulama

Tapu şerh sorgulama, Türkiye'de gayrimenkul sahipleri ve alıcıları için oldukça önemli bir süreçtir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği Tapu Bilgileri Sorgulama Sistemi sayesinde artık online olarak şerh sorgulaması yapmak mümkün hale gelmiştir. Bu sistem, taşınmaz mallar üzerindeki her türlü engeli ve hakları kolayca öğrenmek için ideal bir araçtır. Tapu şerh sorgulaması, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde güvenilirlik ve şeffaflık sağlamak adına oldukça önemlidir. 

Sisteme erişim sağlamak için, tercih ettiğiniz bir kimlik doğrulama yöntemini kullanarak giriş yapmanız gereklidir:

 • e-Devlet Şifresi

 • Mobil İmza

 • Elektronik İmza

 • T.C Kimlik Kartı

 • Banka