Nokta Homes

Tapu Nedir? Tapu Çeşitleri Nelerdir?

28 Haziran 2024
Tapu Nedir? Tapu Çeşitleri Nelerdir?

Tapu, gayrimenkulün mülkiyet hakkını belgeleyen resmi bir belgedir. Türkiye'de bu belgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve kaydedilir.

Bu belgenin en büyük önemi, bir gayrimenkulün yasal sahibi kim olduğunu resmî olarak tescil etmesidir. Bir ev veya arsa satın alındığında, mülkiyet hakkı ancak bu tapu belgesiyle yasallaşır ve korunur. Tapu, gayrimenkulün fiziksel özellikleri, sahibinin kimlik bilgileri ve mülkiyetin türü hakkında detaylı bilgi içerir. Bu belgenin alınması ve korunması, mülkiyet haklarının güvence altına alınması açısından büyük bir önem taşır. Türkiye'de tapu işlemleri, sıkı hukuki prosedürlerle düzenlenir ve bu prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi, olası hukuki sorunların önlenmesinde kritik rol oynar. Tapu, ayrıca gayrimenkulün değer tespitinde, ipotek işlemlerinde ve vergi beyannamelerinde de kullanılır.

 

Tapu Çeşitleri Nelerdir?

Gayrimenkul yatırımları, birikimlerini değerlendirmek ve geleceğe güvenle bakmak isteyen pek çok kişi için önemli bir seçenek olarak öne çıkar. Gayrimenkul satın alınırken özellikle irdelenmesi gereken konu, taşınmaza ait tapunun ne şekilde kayıtlı olduğudur. Farklı tapu çeşitleri, hem hukuki süreçlerde hem de finansal işlemlerde büyük önem taşır. Örneğin, kat mülkiyeti ve kat irtifaklı tapular, kredi çekme sürecinde bankalar tarafından sıklıkla krediye uygun bulunan tapu türleridir. Bu tapular, taşınmazın, üzerinde inşa edilen yapının bağımsız bölümlerinin sahipliklerini ve kullanım haklarını belirler. Aynı şekilde, hisseli tapular, mülkiyetin birden fazla kişi arasında paylaştırıldığı durumları ifade eder ve bu tür tapularda yatırımcıların dikkatli olması gereken çeşitli unsurlar bulunur. Dolayısıyla, hangi tapu türünün satın alınacak gayrimenkul için en uygun olduğunu bilmek, hem alıcı hem de satıcı açısından önem arz eder.

 

Kat Mülkiyeti Tapusu

Kat mülkiyeti tapusu, bir binada bağımsız bölümlerden her biri ayrı ayrı ve başlı başına mülkiyet hakkını belgeleyen resmi bir tapu senedidir. Hem konutlar hem de ticari alanlar için geçerli olan bu sistem, mülk sahiplerinin haklarını güvence altına alırken, aynı zamanda yönetim ve kullanımdaki karmaşıklıkların önlenmesini sağlar. Kat mülkiyet tapusu, apartman dairelerinden iş yerlerine kadar geniş bir yelpazede mülklerin doğru ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınmasına yardımcı olur. Bu nedenle, tapu senedi sahibi olmanın avantajları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, taşınmaz mal sahipleri için büyük önem taşımaktadır. Kat mülkiyeti tapusuyla, her bir bağımsız bölüm resmi olarak tanımlanmış ve yasal koruma altına alınmıştır, bu da mülk sahiplerine büyük bir güvence sunar.

 

Kat İrtifakı Tapusu

Kat irtifak tapusu, bir inşaat projesinin başlangıcında, henüz boş arsa üzerine bina dikilmeden önce oluşturulan bir tapu türüdür. Bu tapu çeşidi, arazi sahiplerine ve yatırımcılara, projeye başlamadan önce belirli daire ya da dükkan gibi bağımsız bölümlerin haklarını garanti altına alarak, güvence sağlar. Ancak, boş arsa üzerine bina dikildikten sonra araziden binaya geçiş aşaması başlamıştır.

Bu süreçte, arazi üzerine bina yükselse de, tapu kayıtlarında hala arsa olarak gözükmekte ve yapılmış olan binanın henüz yasal olarak tanınması için gerekli işlemler tamamlanmamış olabilir. Bu durumda, binada yapılan tüm yerleşimlere rağmen yerleşim olsa da iskandan da söz edemiyoruz. Sonrasında, binanın iskana uygunluk belgesi alınarak kat mülkiyetine çevrilmesi işlemi gerçekleştirilir ve bu aşamada, artık kat irtifak tapusu kat mülkiyet tapusuna dönüşür.

 

Hisse Tapusu

Pay tapusu, bir gayrimenkulün mülkiyetinin birden fazla kişi tarafından birlikte sahip olduğu durumlarda kullanılır. Bu tapu türü, bir mülkün belirli oranlarda birçok kişiye ayrılmasını mümkün kılar.

Her ortak, kendi payı oranında mülkiyet hakkına ve söz hakkına sahiptir. Hisse tapusu miras kalan mülklerde, ortak yatırımlarda veya aile mülklerinde tercih edilmektedir.

Bu tapu türü, mülkiyetin ortaklaşa yönetilmesine ve kullanımına yönelik yasal zemini oluşturur.

Ancak, aynı zamanda ortaklar arasında anlaşmazlıklara yol açmaması için dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu işlemleri, gayrimenkulün mülkiyet haklarının resmi olarak devredilmesini sağlayan bir süreçtir. Öncelikle, ev tapusu veya arsa tapusu almak isteyen kişiler, gerekli belgeleri toplamalıdır. Bu belgeler genellikle kimlik, vergi levhası, tapu senedi ve bazı durumlarda kredi kurumlarından alınan borç yazısı gibi evrakları içerir.

Belgeler tamamlandıktan sonra Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurulur. Başvurunun ardından, ilgili memurlar tarafından belgelerin doğruluğu ve eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Her şey uygun olduğunda satış işlemi gerçekleştirilir ve yeni tapu sahibine teslim edilir.

Özellikle arsa tapusu işlemlerinde, arsanın imar durumu ve büyüklüğü gibi ek detaylar da dikkate alınır. Tapu işlemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olması büyük bir önem taşır.