Nokta Homes

Müştemilat Nedir? | Müştemilatın Anlamı ve Kullanım Alanları

27 Haziran 2024
Müştemilat Nedir? | Müştemilatın Anlamı ve Kullanım Alanları

Müştemilat, günümüzde birçok kişinin aşina olduğu, eklenti anlamını taşıyan bir terimdir.

Ana binadan ayrı olarak planlanan ve inşa edilen bu yapı, çeşitli işlevler için kullanılmakta olup, evlerin veya konut komplekslerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Evin ana gövdesinden ayrı olarak konumlandırılan müştemilatlar, yapılan ayrı işlevi göz önüne alındığında, çeşitli formlarda karşımıza çıkar. Örneğin; evden ayrı inşa edilen depo, kömürlük, avlu ahır, bahçe barakası, balkon, taraça gibi bölümler sıklıkla müştemilat olarak adlandırılmaktadır.

Müştemilatların kullanım alanları oldukça geniştir ve her bir yapı, bulunduğu çevreye ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir. Özellikle kırsal kesimlerde ve büyük bahçeli konutlarda müştemilat olarak inşa edilen bölümler, günlük yaşamı kolaylaştırıcı birçok fonksiyon üstlenir. Örneğin, kömürlük olarak yapılan müştemilat, kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak için kullanılırken, depo şeklinde inşa edilen yapılar, evin gereksiz eşyalarını muhafaza etmek amacıyla kullanılabilir.

 

Müştemilat Nasıl Yapılır?

Müştemilat inşa etmek isteyenlerin dikkate almaları gereken belirli kurallar vardır. İlk olarak, bu yapılar ile konut arasında en az 3-4 metre mesafe bulunmalıdır. Genellikle hayvancılık ve tarım amaçlı kullanılan bu yapılar için taban alanı kat sayısı %40'ı aşamaz. Eğer bu kural ihlal edilirse, proje uygulanamaz hale gelir.

Depolar ve kilerler gibi amaçlarla kullanılan tüm yapılar izne tabidir. Ruhsat almadan yapılan ek binalar yasal sorunlarla karşılaşabilir. Bu yüzden, planlanan ek bina projesi için gerekli izinlerin önceden alınması önemlidir.

Müştemilat Modelleri

Müştemilat Modelleri  bir binanın dışında ya da içinde kullanılan ek yapılar olarak tanımlanabilir. Bu yapılar genellikle depo, garaj, ahır gibi alanlarda kullanılır ve ana binaya ekstra alan sağlar. Kullanım amacına göre farklılık gösterebilir ve  demir, ahşap veya beton gibi malzemelerden yapılmış olabilir. Bunlar genellikle çatılı yapılardır ve bina ile uyumlu bir şekilde tasarlanırlar. Müştemilat modelleri, genellikle ek alan ihtiyacı olan işletmeler veya ev sahipleri tarafından tercih edilir ve farklı boyutlarda üretilebilirler. Bu modeller, yapıların fonksiyonel olmasını sağlar ve kullanıcılara ekstra depolama veya çalışma alanı imkanı sunar.

 

Müştemilat Kanunu

Gayrimenkul ve Ek Yapıların Düzenlenmesi İçin Temel İlkeler

Müştemilat, kullanma hakkı tamamı mülk sahibinin olan bir özelliktir ve bu yapılar ana binanın kullanım amaçlarını desteklemek üzere inşa edilirler. Ancak müştemilat yapmak isteyenlerin belirli kanunlara uymak gerekmektedir. Bu yasalar, binaların düzeni ve güvenliği açısından büyük önem taşır ve gerekli önlemleri almak suretiyle, çevre ve toplum sağlığını koruma amacını güder.

Bahçede yapılan müştemilat tipik olarak çeşitli ihtiyaçları karşılar ve ana yapının taban alanı içerisinde yer alır. Müştemilatların sahibi olmak ve bu binaları yapmak için, yerel yönetmeliklere ve inşaat standartlarına uygun projeler geliştirilmelidir. 

- Sayılır: Müştemilat, kömürlük, odunluk gibi yakıt depoları olarak kabul edilir.
- Binaların bodrum katı olmalı: Müştemilatlar, genellikle binaların bodrum katında yer alabilir veya bağımsız bir şekilde inşa edilebilir.

Bu yasa ve yönetmeliklere uyulmadığı takdirde, çeşitli hukuki ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle, müştemilat inşa ederken dikkatli ve özenli hareket etmek gerekmektedir. 

 

Müştemilat Tapusu

Müştemilat tapusu, gayrimenkul hukukunda önemli ve genellikle yanlış anlaşılan bir kavramdır. Türkçe'de "müştemilat" kelimesi, bir ana yapıya bağlı ve onun işlevini destekleyen ek yapıları ifade eder. Bu ek yapılar, örneğin bahçeler, garajlar, depolar ve hatta bazı durumlarda küçük evler ya da bağımsız bölümleri içerebilir. Müştemilat tapusu ise, bu tür ek yapıların yasal olarak ana gayrimenkulle ilişkilendirilmesini sağlar ve tapu sicilinde tescil edilir. Bu belge, gayrimenkul sahibi ya da yatırımcının, müşterek alanları ve ana gayrimenkulü bölen yapılar üzerinde hak sahibi olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Müştemilat tapusu, özellikle mülkün satışı, kiralanması ya da devir işlemlerinde büyük önem taşır.